Facebook share Twitter share Print

จัดการแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

5 – 8 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ
-
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
05/04/2561 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
08/04/2561 : ไม่ระบุเวลา