Facebook share Twitter share Print

เชิญเที่ยวชมงาน “มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ประจำปี 2561

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

กำหนดจัดงาน“มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2561 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และจังหวัดหนองบัวลำภูได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “เจ็ตสกี Pro Tour” ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงหนองบัว สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ
-
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
24/04/2561 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
30/04/2561 : ไม่ระบุเวลา