Facebook share Twitter share Print

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 " 15 THAILAND PRIME MINISTER CUP 1019 " รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 " 15 THAILAND PRIME MINISTER CUP 1019 " รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามโรงเรียนพิชญบัณฑิต โดย กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู

สถานที่ดำเนินการ
-
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
17/02/2562 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
24/02/2562 : ไม่ระบุเวลา