Facebook share Twitter share Print

วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

ในปี 2536 รัฐบาลมีการกระจายอำนาจเข้าสู่ภูมิภาค และได้ยกฐานะอำเภอหนองบัวลำภู ขึ้นเป็นจังหวัดในวันที่ 1 ธันวาคม 2536 กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีในช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 แห่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู พิธีทำบุญตักบาตร หลังพิธีทำบุญตักบาตร บุญคูณลาน และในช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายราชสักการะ ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง และพิธี รำบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉลิมฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีประชาชนชาวหนองบัวลำภูร่วมพิธีรำบวงสรวงไม่น้อยกว่า 3,000 คน ประเพณีบุญคูณลาน นอกจากนี้ในบริเวณการจัดงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การออกร้านจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนของทุกอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ
สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
01/12/2563 : 15:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
05/12/2563 : 23:00 น.