รายละเอียดกิจกรรม

การแข่งขันเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย สนามที่ ๒

หมวดกิจกรรม :
หมวดด้านกีฬา

การแข่งขันเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย สนามที่ ๒ ที่จะจัดให้มีขึ้น ณ บึงหนองบัว สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
28/04/2561 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
29/04/2561 : ไม่ระบุเวลา