ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   13 มิ.ย. 2565 22 ครั้ง
เรื่อง การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน2564   20 ต.ค. 2564 146 ครั้ง
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะโปร่งใส   20 ต.ค. 2564 118 ครั้ง
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   14 ก.ค. 2564 219 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ   29 เม.ย. 2564 225 ครั้ง
การจัดชื้อครูภัณฑ์สำนักงาน   22 ธ.ค. 2560 565 ครั้ง
การจัดชื้อครูภัณฑ์สำนักงานเครื่องสำรองไฟฟ้า   22 ธ.ค. 2560 493 ครั้ง
การจัดชื้อครูภัณฑ์สำนักงานเครื่องทำน้ำร้อน   22 ธ.ค. 2560 491 ครั้ง