การแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

27 มี.ค 2561      184 views

แชร์ทั้งหมด 5 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

โครงการมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวังแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2561 เน้นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม "Green Belt Tourism : GBT (รัดเข็ดขัดสีเขียว)" ด้วยหลัก 7 Greens และทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ต่ยอดเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนครบทุกอำเภอในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวในระดับอำเภอและพื้นที่ระดับจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอนาวัง ร่วมกับสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแข่งขันกีฬายูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 22 ประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู