เชิญร่วมงาน “มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ประจำปี 2561

26 เม.ย. 2561      151 views

แชร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชารัฐจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดจัดงาน“มหัศจรรย์ นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2561 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจังหวัดเชื่อมต่อกับกลุ่มจังหวัดและอนุภาคลุ่มน้ำโขง และในห้วงเวลาดังกล่าว จังหวัดหนองบัวลำภูได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการแข่งขัน “เจ็ตสกี Pro Tour” ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 2 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงหนองบัว สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู