ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานพิธีฟ้อนรำบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณในงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (สรงกู่ บูชาไฟ) ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

30 เม.ย. 2561      224 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีฟ้อนรำบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณในงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ (สรงกู่ บูชาไฟ) ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมฟ้อนรำบวงสรวงพระธาตุเมืองพิณ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนากลาง โดยกลุ่มสตรีศรีนากลางร่วมกับผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาต่อชีวิตของบุคคล ติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลฝั่งแดง เบอร์โทรศัพท์ 087-2304005,065-8015852,063-7139449