ปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองลุ่มภู 2561

8 พ.ค. 2561      208 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองลุ่มภู 13 พฤษภาคม 2561 ปั่นสานสัมพันธ์ 3 จังหวัดใกล้เคียง อุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู ล้อหมุนเวลา 08.30 น. ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - ไหว้พระบางคู่ วัดมหาชัย - ชมความงามน้ำตกเฒ่าโต้ - แวะชมและชิมตลาดชุมชนห้วยเดื่อ - ชมซากหอยหินที่พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี - ชมบรรยากาศ และความสงบร่มรื่นวัดถ้ำกลองเพล - ท่องเที่ยวชุมชน บ้านห้วยทราย - ขึ้นภูดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ที่สามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำภูอย่างสวยงาม