ตลาดลานค้าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ

29 มิ.ย. 2561      230 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ตลาดบ้านห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู เส้นทางเมืองเลย-อุดร
ตลาดชุมชนอีกแห่งที่มีของกินแนวบ้านๆๆ

ตลาดบ้านห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู
Amphoe Nong Bua Lamphu, Nong Bua Lamphu, Thailand
ช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพางด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ได้มีที่จำหน่ายสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด