วนอุทยานบัวบาน

26 ก.ค. 2561      60 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วนอุทยานบัวบาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1427/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัว และป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้าท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา
วนอุทยานบัวบาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1427/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัว และป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้าท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลักษณะเด่น
เส้นทางศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู

บ้านภูพานทอง  ตำบล หนองบัว  อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู  จังหวัด หนองบัวลำภู  39000
ขนาดพื้นที่ (ไร่)   2,000 ไร่
เบอร์โทรติดต่อ  09 6194 9115
Email  golf_mill66@hotmail.com
พิกัด Latitude  17.2073196    
พิกัด Longitude  102.4679073