ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ

26 ก.ค. 2561      92 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     ตลาดบ้านห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู เส้นทางเมืองเลย-อุดรตลาดชุมชนอีกแห่งที่มีของกินแนวบ้านๆ บ้านห้วยเดื่อ เป็นเมืองอบอุ่น มากมายด้วยอาหารการกินอุดมสมบรูณ์ดี 
   
     เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน พร้อมเป็น  การกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ของชุมชนในพื้นที่ และเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพางด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ได้มีที่จำหน่ายสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เช่น ไข่ไก่ น้ำตาลทรายขาว น้ำปลา น้ำมันพืช และสินค้าโอทอป นอกจากนั้น ทางกองทัพภาคที่ 2 ยังได้นำรถครัวสนามเคลื่อนที่ มาประกอบอาหารจากจ่ายให้กับประชาชนและจำหน่ายในราคาถูก กล่องละ 10 บาท อีกด้วย 
    
ลักษณะเด่น
     ตลาดบ้านห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู Amphoe Nong Bua Lamphu, Nong Bua Lamphu, Thailand ช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพางด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ได้มีที่จำหน่ายสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ซื้อสินค้า อุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

ตลาดลานค้าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
พิกัด Latitude   17.2451688    
พิกัด Longitude  102.5258879