ภูหินลาดช่อฟ้า

26 ก.ค. 2561      50 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     ภูหินลาดช่อฟ้า ตั้งอยู่ที่เทือกเขาภูพานคำ บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นอาณาบริเวณของป่าดิบและลานหินกว้างใหญ่ ผืนป่ายังอุดมสมบูรณ์ มีความงดงามของพันธุ์ไม้ป่าชนิดต่างๆ มีก้อนหินขนาดน้อย ใหญ่รูปร่างลักษณะแปลกตาเป็นร่องคล้ายถูกน้ำเซาะกัดกร่อนมาเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดโขดหินรูปร่างคล้ายช่อฟ้าและโพรงถ้ำ สามารถเดินชมดอกไม้ป่าที่เกาะเกี่ยวกับผนังของหิน และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวจังหวัดหนองบัวลำภู และเขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานีได้อย่างชัดเจน และเคยเป็นสถานที่พำนักและศูนย์บัญชาการของนิสิต นักศึกษา และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในการต่อสู้ทางการเมือง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ ในอดีตที่ผ่านมา และมีประวัติเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในการต่อสู้และดำรงชีวิตของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่น่าสนใจและมีประวัติเกี่ยวกับทับต่างๆ ประกอบด้วย ทับบันเทิง ทับสามสิบสองอ่าง ทับถ้ำใหญ่ ทับกกบก ทับสูง ทับโรงแรม ทับวิวัฒน์ ทับพยาบาล ทับซำบก ฯลฯ และยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง คือ ลานตาหมากฮ็อต ซำนกยูง ลานกลางภูหินลาดช่อฟ้า ถ้ำเวที และถ้ำวิทยุ เอกสาร จึงเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง และมีสถูปภูซาง (อนุสรณ์สถานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย) ที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน เป็นสถานที่เก็บอัฐิของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่เสียชีวิตในการต่อสู้และจากการเจ็บป่วย ประมาณสองร้อยกว่าคน ในเขตเทือกเขาภูพานคำ

การเดินทาง : เทือกเขาภูพานคำ บ้านภูพานคำ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ประวัติความเป็นมา
เป็นป่าดิบเขาและลานหินกว้างใหญ่ ผืนป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ และยังมีความงดงามของพันธุ์ไม้ป่าชนิดต่าง ๆ ก้อนหินรูปลักษณะแปลกตา เป็นร่องคล้ายถูกน้ำเซาะกัดกร่อนมาเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดโขดหินรูปร่างคล้ายช่อฟ้า และโพรงถ้ำ มีทางเดินชมดอกไม้ป่าที่เกาะบนผนังของหินได้ สามารถมองเทือกเขาภูพานคำสถานที่พำนักและศูนย์บัญชาการของนิสิต นักศึกษา และประชาชนในการต่อสู้ทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2519 ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยของอดีต เช่น สถูปภูซาง และในบริเวณถ้ำต่าง ๆ

ลักษณะเด่น
-ผาหิน 
- ธรรมชาติ 
- ป่าไม้

เทือกเขาภูพานคำ ตำบลโนนทัน  อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู 39000
เบอร์โทรติดต่อ0-4200-0048
เบอร์โทรสาร0-4200-0048 ต่อ 18
พิกัด Latitude  17.278172    
พิกัด Longitude   102.488841