แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย

26 ก.ค. 2561      1053 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ในอดีตเป็นที่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยชุมชนแห่งนี้ มีการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทำเครื่องประดับ และหล่อโหะแบบต่างๆ หลักฐานที่ปรากฏในยุคแรกๆ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อยและกุดค้อเมย ซึ่งพบโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ เศษภาชนะดินเผา เศษเครื่องประดับสำริด รวมทั้งเครื่องมือเหล็กต่างๆ ที่มีอายุร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรขีดเขียนลงในโบราณสถานและโบราณวัตถุ
2. ไม่ปีนป่าย
3. ไม่เก็บวัตถุโบราณกลับบ้าน
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ประวัติความเป็นมา
เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ลักษณะของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรมบ้านเชียง แหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดดู่ บริเวณเชิงเขาภูพานด้านทิศตะวันตก ส่วนแหล่งโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อย ตั้งอยู่เชิงเขาภูเก้าด้านทิศตะวันออก โบราณวัตถุประเภทเด่นๆ ที่ขุดพบได้แก่ โครงกระดูกคน ภาชนะดินเผา กำไลสำริด กำไลหิน

ลักษณะเด่น

  • โบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผา

วัดบูรพา(วัดกุดคอเมย) บ้านกุดเมย ตั้งอยู่ หมู่ 4 ตำบลกุดคอเมย อำเภอโนนสัง 39140
เบอร์โทรสาร  043873480
Email  Nongbualamphu@mots.go.th
พิกัด Latitude  16.9543876             
พิกัด Longitude  102.6387501