พิพิธภัณฑ์โบราณคดีโนนดอนกลาง (กุดกวางสร้อย)

26 ก.ค. 2561      1064 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     สถานที่ตั้ง บ้านกุดกวางสร้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดกวางสร้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประวัติความเป็นมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เกษตรกรหมู่บ้านดังกล่าวได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุ กรมศิลปากร โดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาสำรวจและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะทั่วไป มีการขุดพบเครื่องใช้โบราณวัตถุและศิลปวัตถุคล้ายหลักฐานโบราณคดีในยุคบ้านเชียง หลักฐานที่พบ เครื่องใช้โบราณ ภาชนเครื่องปั้นดินเผา ศิลปวัตถุต่าง ๆ เช่น ห่วงสำริด กล้องยาสูบ หินบดยา เป็นต้น 

ประวัติความเป็นมา
     ตั้งอยู่ที่บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำแหน่งตามแผนที่ทหาร คือ มาตราส่วน ๑: ๕๐,๐๐๐ ลำดับชุด L๗๐๑๗ ๕๔๔๒ IV Latitude ๑๖ องศา ๕๗ ลิปดา ๔๐ ฟิลิปดาเหนือ Longitude ๑๐๒ องศา ๓๗ ลิปดา ๑๕ ฟิลิปดาตะวันออก ประวัติการขุดค้นนายวิลเลี่ยม โซฟเฟลอร์ ขออนุญาต กรมศิลปากร ขุดค้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ หน่วยศิลปากรที่ ๗ ขอนแก่น ขุดค้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที ๗ ขอนแก่นร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำรวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลักษณะของโบราณสถาน เนินดินขนาด ๑๕๕ X ๒๐๐ เมตร สูงประมาณ ๒- ๓ เมตร จากที่ราบ โดยรอบพบหลักฐานต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดีและล้านช้างผลจากการขุดค้นสามารถกำหนดอายุ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และหลักฐานทางโบราณคดี ล้านช้าง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๓ – ๒๔

ลักษณะเด่น

  • พิพิธภัณฑ์ บอกเรื่องราวโบราณคดีของท้องถิ่น

บ้านกุดกวางสร้อย ซอยสันติสุข ตำบล บ้านถิ่น  อำเภอ โนนสัง  จังหวัด หนองบัวลำภู 39140
เบอร์โทรติดต่อ  043873480
Website URL http://nppao.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/18/menu/138
พิกัด Latitude  16.961406301166     พิกัด Longitude  102.53983560209