โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

21 ส.ค. 2561      158 views

แชร์ทั้งหมด 6 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2561  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มประสบการณ์และประสิทธิภาพในด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐานที่ศุงขึ้น ณ ชุมชนท่องเที่ยวเขตพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู