กิจกรรมการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

18 ก.ย. 2561      185 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะร่วมจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ (Routes)เส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑