โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบบเชื่อมโยง ต่อยอดโครงการ OTOP นวัตวิถี อำเภอนาวัง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2562

23 ม.ค. 2562      74 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบบเชื่อมโยง ต่อยอดโครงการ OTOP นวัตวิถี อำเภอนาวัง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู