บุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู

25 ม.ค. 2562      2195 views

แชร์ทั้งหมด 49 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางพัชรี  เพชรศรี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวทิพญา  นามมา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นายชาญยุทธ  พรหมาซุย

เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำสำนักงาน

นายนิรันดร์  แสงส่อง

เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอเมือง

นายบัวลัน  ธิตะเซียง

เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอศรีบุญเรือง

นายสมชาย  อิ่มระรื่น

เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอโนนสัง

นางสาวอัศราณี  ลากุล

เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอนากลาง

นายพระเยาว์  การะดี

เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอนาวัง

นายนัตพงษ์  โชติกวี

เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจำอำเภอสุวรรณคูหา

บุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู