โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 ก.พ. 2562      92 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายดลจินดา โมธรรม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะตัวแทนอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่พลศึกษา    เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกาย โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมพละศึกษา ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและ   ผู้นำออกกำลังกาย ทำหน้าที่ให้การสนับสนุน และเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในระดับท้องถิ่น ของจังหวัดหนองบัวลำภู