ประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปน.)

11 พ.ย. 2562      193 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู (นายดลจินดา โมธรรม) ได้เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปน.) เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาล) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้