ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2562

26 ธ.ค. 2562      220 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู (นายดลจินดา โมธรรม) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางชั้น 4 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) (นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม) เป็นประธาน