ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวภู ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

29 ต.ค. 2564      161 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวเปี่ยมสุข ปรีดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวภู ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๔