ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

30 ส.ค. 2565      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางสาวเปี่ยมสุข ปรีดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และได้นำเสนอผลการตรวจประเมินและประชาสัมพันธ์ที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ หลัง ในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู